Sök till högre utbildningar på flera sätt

Efter grundskola och gymnasium är nog de flesta trötta på skolan och vill göra annat. Man vill helt enkelt börja få arbetslivserfarenhet genom arbete. Det kan naturligtvis vara en bra lösning, eftersom man alltid har nytta av all typ av erfarenhet för framtiden. Men fortfarande är det bra om man också vidareutbildar sig inom något som man tror att man vill bli i framtiden. Och då kan det vara bra om man påbörjar sådana studier i unga åldrar så att man inte kommer ut i arbetslivet för sent.

Det finns idag två sätt att söka sig till högskola och universitet. Det ena är att man söker på de gymnasiebetyg man har arbetat sig till under den tiden, eller att man söker på högskoleprovet. Genom att stå i två köer kan man få det enklare att komma in på sin sökta utbildning. Högskoleprovet är bra att ha gjort åtminstone en gång i livet, eftersom det kan ge ett mycket bra resultat i placeringar när man söker sig högre utbildningar.

Vad är högskoleprovet?

Högskoleprovet är ett större test, där man testas på olika nivåers matematik samt svensk och engelsk läs- och ordförståelse. Provet består numera av två delar, en matematikdel och en svenskengelsk del, som görs totalt fem gånger tillsammans. Det vill säga, man gör matematikdelen två gånger och svenskengelska delen två gånger, samt den ena delen en extra gång (som testprov för framtida prov). Inför provet, som görs två lördagar per år, gäller det att träna hårt på dessa delar, eftersom chansen då ökar att man får fler rätt. Det finns många olika guider till provet. Därför är det viktigt att hitta den kompletta guiden till högskoleprovet. Utifrån hur många rätt man har fått och utifrån hur många personer som fått olika många rätt beräknas sedan poängen på en skala från 0,0 till 2,0. Ju högre tal man får där, desto bättre är det. När man sedan söker sig till högre studier kan man söka på sitt högskoleprovsresultat i högst fem år framåt.