Att bli forskare

Vägen till att bli forskare är ju verkligen en sak som inte är helt självklart. För det första måste ju en veta vilken typ av forskare man vill bli, och därefter måste man ta reda på hur man specialiserar sig på det området, och sedan hur man faktiskt kan bli forskare. Vanligast är när man ska bli forskare att man läser naturvetenskapliga programmet på gymnasiet, eftersom det ofta krävs en hel del kunskap om jorden, […]

Hantera din research

Att forskning både är spännande och nödvändig är vi nog överens om, de flesta av oss. Det finns en aspekt av forskningen som är nödvändig för att vi ska få ett bättre liv, däribland finns till exempel forskning om hur man botar sjukdomar, hur man kan bättra på klimatet och hur vi kan rädda utrotningshotade arter. Den här forskningen är viktig och beundransvärd, och det är viktigt för oss att den finns. Sedan finns det […]

CRO och läkemedel

Forskning ser ut på många olika sätt och bedrivs på många platser i samhället. Viss forskning sker på universitet och högskolor, och annan på sjukhus och av fristående organisationer. En contract research organization (CRO) är en organisation som tillhandahåller stöd till farmeceutisk, bioteknisk och medicinskteknisk industri genom forskningstjänster på kontraktsbasis. En CRO kan tillhandahålla tjänster som biofarmeceutisk utveckling, biologisk bedömningsutveckling, preklinisk forskning, klinisk forskning och kliniska prövningar. Preclinical CRO är alltså preklinisk forskning som bedrivs […]

Vad forskas det om?

Vad är det senaste när det kommer till vetenskapen? Vad är det som världen behöver får svar på? Jo, det är många saker. Ständigt handlar det om att vi ska kartlägga hur vår hjärna fungerar, men även hur vi kan bota de obotliga sjukdomarna. Inga lätta saker precis. Nyligen fick tre unga Malmöforskare stipendium för deras insatser. Ett stipendium från Teggerstiftelsen och på 350 000 kronor. Det var stipendium för experimentell medicin. Kringresande Ja, när det […]

Släktforska och finn dolda sjukdomar

Släktforskning är för många viktigt och för att ta reda på om man har anlag för vissa saker och då handlar det mest om sjukdomar så kan det vara väldigt smart att gå igenom släktens hjärtproblem och liknande. Det är inte alltid som ett prov kan visa vad dina gamla släktingar haft för besvär och psykiska problem är en sådan som inte många familjer pratar om, trots att det är ärftligt. För vissa är släktforskning […]

Forskare på konferens

En del i att hålla på med forskning innebär att man måste kunna dela sina fynd med andra likasinnade forskare. Bland annat har man årliga konferenser som tillåter forskare att uppdatera och informera sina kollegor om hur forskningsprocessen gått till och framförallt vilket resultat som funnits. Varje år hålls en konferens anordnad av AAAS som står för American Association for Science och där presenterar varje år ett flertal forskare sina fynd och får dessutom chansen […]

Med laboratoriet som arbetsplats

När man arbetar med forskning är det inte ovanligt att ens arbetsplats är i ett laboratorium av något slag. Detta beror självklart på vilka ämnen man forskar inom men när det kommer till forskning inom vård, läkemedel, sjukdomar, kemi och så vidare så sker alla tester och forskning i väldigt säkra laboratorium. Det finns få arbetsplatser, förutom till exempel sjukhus, som är så kliniskt rena, speciellt byggda och välplanerade som just laboratorier. Inredning och arbetsverktyg […]

Här finns jobben i framtiden

För många är det knepigt att bestämma sig för vad man vill bli, och självklart är det ingen lätt sak att bestämma. Däremot har det blivit enklare att ta reda på vad man har för chanser att få ett jobb inom vid ett senare tillfälle. Det kan fungera som en riktlinje och en vägledning till vilket yrke man själv känner att man skulle vilja hålla på med. Däremot ska man inte helt välja yrke efter […]

Ett efterlängtat avslut

Att avsluta sina studier brukar alltid vara som en befrielse, för många är det slutgiltiga att göra i sin utbildning att skriva en forskarrapport eller C-uppsats, för vissa är det att skaffa ett ex-jobb. Hur man än avslutar så brukar det vara skönt när det är över och då är det ett bra tillfälle att fira sina avslutade studier. Olika utbildningar och skolor har olika sätt att fira enligt tradition och olika nivåer på utbildningar […]

Sök till högre utbildningar på flera sätt

Efter grundskola och gymnasium är nog de flesta trötta på skolan och vill göra annat. Man vill helt enkelt börja få arbetslivserfarenhet genom arbete. Det kan naturligtvis vara en bra lösning, eftersom man alltid har nytta av all typ av erfarenhet för framtiden. Men fortfarande är det bra om man också vidareutbildar sig inom något som man tror att man vill bli i framtiden. Och då kan det vara bra om man påbörjar sådana studier […]

Sidan:«12