Med laboratoriet som arbetsplats

När man arbetar med forskning är det inte ovanligt att ens arbetsplats är i ett laboratorium av något slag. Detta beror självklart på vilka ämnen man forskar inom men när det kommer till forskning inom vård, läkemedel, sjukdomar, kemi och så vidare så sker alla tester och forskning i väldigt säkra laboratorium. Det finns få arbetsplatser, förutom till exempel sjukhus, som är så kliniskt rena, speciellt byggda och välplanerade som just laboratorier. Inredning och arbetsverktyg till den här typen av arbetsplatser är inget man köper på Kontorsgiganten direkt.

Nä, alla verktyg och instrument i ett forskningslaboratorium är noga framtagna för att ge bästa forskningsresultat så väl som största möjliga säkerhet. När man arbetar med ämnen, vätskor och gaser som tillsammans kan ha förödande konsekvenser, så som explosioner, bränder etcetera, så gäller det självklart att vara försiktig på ett sätt som man inte behöver vara på ett vanligt kontor.

Här får ni några konkreta och viktiga tips på just säkerhet i laboratoriet.