Kaffe på jobbet för hälsans skull

De flesta av oss dricker kaffe på jobbet. Det är en dryck som är ständigt omdebatterad. Vissa hävdar att den är bra för hälsan, andra hävdar att kaffe är skadligt. Vad säger egentligen vetenskapen i frågan?Kaffe och tidning

Kaffe gör oss piggare, och därmed mer effektiva på jobbet. Därför finns det företag som sweetcoffee.se, som har som affärsidé att säkerställa att det finns gott kaffe på svenska arbetsplatser. Den som har ett krävande jobb dricker säkert en hel del kaffe, framför allt om man också är småbarnsförälder och inte får sova ordentligt på nätterna.

Ingen annan alkoholfri dryck är lika omdebatterad som kaffe, och det gäller vare sig man har mjölk i kaffet eller ej. I stort pekar forskningen på att kaffe faktiskt är hälsosamt. Den här typen av forskning baseras alltid på epidemiologiska studier, där man studerar stora grupper av människor under lång tid. Man har sällan någon kontrollgrupp.

Studier om kaffe

I somras publicerades två nya studier som gav ytterligare stöd för att kaffedrickare lever längre. Den ena studien utfördes på drygt en halv miljon försökspersoner från tio europeiska länder (2). Den andra studien var också omfattande och inkluderade försökspersoner med ursprung från Hawaii, Afrika, Japan, Asien och Latinamerika (3). Försökspersonerna i båda studierna följdes i genomsnitt i 16 år.

Så skriver Emma Frans i Svenska Dagbladet.

Vad exakt är det då som är hälsosamt i kaffe? Framför allt antioxidanter och fenoler, som bl.a. förebygger cancer. Om man har svårt att somna på kvällen om man druckit kaffe på morgonen kan man få samma effekter med koffeinfritt kaffe, skriver Aftonbladet.

Även Expressen skriver om kaffets positiva hälsoeffekter. En undersökning från Spanien, där 20 000 personer följts sedan 1999, visade att de som drack minst fyra koppar kaffe om dagen löpte 64 % mindre risk att dö vid en given tidpunkt, jämfört med de som aldrig dricker kaffe. Mer om studien finns att läsa här.