Hantera din research

Att forskning både är spännande och nödvändig är vi nog överens om, de flesta av oss. Det finns en aspekt av forskningen som är nödvändig för att vi ska få ett bättre liv, däribland finns till exempel forskning om hur man botar sjukdomar, hur man kan bättra på klimatet och hur vi kan rädda utrotningshotade arter. Den här forskningen är viktig och beundransvärd, och det är viktigt för oss att den finns. Sedan finns det den forskning som kanske inte är livsnödvändig, men som ändå ger oss ny kunskap eller bekräftar tankar som vi har haft eller som vi inte ens visste att vi hade. Den forskningen kan till exempel handla om att vänsterhänta hundar är aggressivare eller att rasism är vanligare förekommande hos de som har en låg intelligens.

Oavsett vilken forskning som bedrivs så är det viktigt med research. Det gäller att ta del av så mycket som möjligt av tidigare forskning och kunskap inom ämnet, för att gå in med en god grundförståelse. Det är också viktigt att sätta sig in i tidigare forskning för att på så sätt undvika att hamna i den situationen att man upprepar någon annans misstag eller att man kanske gör ett forskningsprojekt som redan genomförts. Så research är viktigt. Ibland kanske det känns som att det är svårt att hålla reda på allt när man ska göra research, det kan vara tonvis med rapporter och papper man ska läsa igenom, och sortera för att sedan kunna ta del av dem och använda i sin egen forskning. För att underlätta kan man se till att skaffa sig ett dokumenthanteringssystem, vilket bland annat Addsystems.com erbjuder, som kan vara till hjälp när man ska hålla koll på alla dokument som researchen innefattar, det gör det hela mycket enklare och kan mycket troligt hjälpa en att bli en bättre researcher och forskare!