Forskningens syn på bitcoin

Bitcoin och andra kryptovalutor är ett ämne som drar till sig forskarnas intresse, och det handlar inte bara om ekonomer. Mining, blockkedjan och mycket annat är högintressanta för många olika discipliner.

Att köpa ett hus är för många den största affären i deras liv. Att surfa in på https://bt.cx/sv/kopa-bitcoin/ och köpa bitcoin är inte lika stort. Men kanske kommer framtidens husköp att bli mer lika ett bitcoin-köp. Det tror åtminstone Forskning & Framsteg.

Blockkedjan på fler områden

BlockchainDet är ganska enkelt att förfalska ett kontrakt i samband med ett husköp, säger Mats Snäll på Lantmäteriet till Forskning & Framsteg. Genom att använda blockkedjeteknik skulle det bli svårare att genomföra bedrägerier i samband med bl.a. fastighetsköp, och på Lantmäteriet pågår just nu ett projekt där man försöker använda kryptovalutornas blockkedjeteknik på andra områden. Blockkedjan är en krypterad databas där det inte går att ändra informationen som har förts in. Och det är inte bara lantmätarna som intresserar sig för detta.

Banker, myndigheter och många företag av varierande storlek intresserar sig för möjligheten att skapa en logg över vem som äger vad, och där det inte går att ändra informationen, vilket innebär att det går att lita på den. Värden kan också överföras i kedjan helt utan mellanhänder.

Mining av bitcoins

Nya transaktioner i kedjan buntas ihop till ett blocka, som kopplas till tidigare block i kedjan med ett kryptografiskt sigill. Den som blir först med att lösa ett kryptopussel får lägga till det nya blocket, och belönas med nya coins. Detta kallas mining och förklaras mer ingående i klippet nedan.

Det finns också en baksida av just bitcoin-mining. S.k. kryptojacking innebär att hackare tar kontroll över datorer, och använder dem för att mina nya bitcoins. Vanliga datoranvändare behöver inte oroa sig. Det krävs betydligt större datorkraft för att göra de beräkningar som krävs för att få fram nya bitcoins. Därför har hackarna slagit till mot bl.a. sjukvårdsmyndigheten i den finländska staden Lahtis och Teslas konto på Amazons molntjänst.