Forskning viktigt för utveckling

Att forskning på alla områden behövs är nog ingen nyhet för någon. Det är däremot svårt att veta exakt vilka områden som är viktigast att forska inom. Med tusentals av forskningsområden så är just sjukvården helt beroende av att forskning görs för att hitta nya behandlingsmetoder och knäcka svåra sjukdomsfall, samt hitta genetiska länkar som kan förklara mycket. Forskning utförs även inom mindre akuta områden och kan även det bidra till nya sätt att se på ekonomi, medier och liknande.

Forskning är ett brett ord som kan innefatta egentligen vad som helst. Det kan vara allt från forskning inom medicin till medieforskning som ser till mediers rapporteringar samt människors användning av medier idag. Forskning ger oss nya teorier att jobba utifrån och bland annat kan det ge oss nya sätt att lösa problem, som världsekonomin som sedan finanskrisen fått ett flertal nya teorier att arbeta efter då de gamla inte höll måttet. Det är forskning som får samhället att röra sig framåt och utvecklas mot nya destinationer och vi kommer förmodligen aldrig sluta forska och leta efter svar. Det är ett för viktigt arbete för att lägga åt sidan. Att vi kan forska i mänskligt beteende och i våra kulturer kan vara extra intressant för att lösa svåra mänskliga kriser som annars kunde leda till en konflikt. Allt från hur man leder ett folk till att veta hur människor reagerar på förändringar är alla användbar information för att vi ska kunna leva i frid. På universitet är det ett måste att ha forskning och att studenter och yrkesverksamma kan forska, såsom professorer i ekonomi som dessa gör: