Forskare på konferens

En del i att hålla på med forskning innebär att man måste kunna dela sina fynd med andra likasinnade forskare. Bland annat har man årliga konferenser som tillåter forskare att uppdatera och informera sina kollegor om hur forskningsprocessen gått till och framförallt vilket resultat som funnits. Varje år hålls en konferens anordnad av AAAS som står för American Association for Science och där presenterar varje år ett flertal forskare sina fynd och får dessutom chansen att diskutera resultaten och tillvägagångssättet.

Olika konferensalternativ

Alla konferenser behöver inte ha AAAS magnitud och kan helt klart vara av den mindre sorten, dessutom är en konferens nära Arlanda och i Uppsala att föredra för dem flesta svenska forskare. Vi har ett framträdande forskningsprogram i Sverige och många frågor som tas upp här handlar mycket om Sveriges havsmiljö och år 2008 var även Sverige med som ämne på den årliga konferensen i Boston:

Effektivt slår den nya studien, som presenterades på vetenskapskonferensen AAAS i Boston på torsdagen, hål på myten om världshaven som både oändliga och ointagliga.
Tvärtom visar atlasen att närmare 40 procent av jordens havsyta är kraftigt påverkade av mänskliga aktiviteter.

Benjamin Halpern vid USA:s nationella center för ekologisk analys i Kalifornien har tillsammans med en rad andra nordamerikanska ekologer sammanställt olika data som speglar människans miljöpåverkan på havet. Här ryms siffror om både regional klimatförändring, yrkesfisket, kustexploatering, sjötrafik, och utsläpp av näringsämnen och miljögifter.

Dessa rapporter har sedan dess uppdaterats och hotet för våra hav står tyvärr kvar och Östersjön är ett hett ämne.