En kostsam produkt

Väg

Allt sker på lab.

De flesta som arbetar med någon form av forskning, i alla fall när det kommer till ämnen, fysik och kemi, så görs det alltid på ett laboratorium. Anledningen till detta är att när man jobbar med ämnen, farliga eller ofarliga, så behöver man ofta ett sterilt rum för att kunna mäta skillnader etc. Många teknologiska varor som mobiltelefoner och kameror görs också i laboratorium. Bland annat så är linserna i en digitalkamera extremt känsliga och de blir oanvändbara om man förstör dem. Det är också därför kameror är så dyra och har en så låg vinstmarginal.

Konstgjord lunga

Man har nu också kunnat bygga den första lungan i ett laboratorium. Det nya genombrottet bygger på att man använder gamla lungor som byggnadsstenar för att sedan kunna återanvända dem. Det är forskare på Texas Medical Branch som har tagit en lunga från ett avlidet barn som dött i en bilolycka. Lungan gick inte att använda till en transplantation så då försökte man sig på det här experimentet. Science fiction håller på att bli vetenskap. Det forskarna har gjort är att de har tagit lungan och tillfört celler från en annan lunga. Man har sedan fört ned lungan i en vätskefylld kammare med näringslösning. När man sedan tog upp lungan ur badet hade en ny lunga människolunga utvecklats. Man vet inte hur säkert det här experimentet är men det står fast att man fortfarande är i ett väldigt tidigt stadium. Även om man har lyckats med andra lungor också. Chansen vid eventuella transplantationer att kroppen eller vävnaden stöter bort organen. Med tiden så kommer den här utvecklingen förhoppningsvis att stega framåt och man kommer kanske att kunna förse patienter med nya utvecklade lungor. Idag är väntan lång på att få nya organ och många hinner till och med avlida innan en operation ens har kommit på tal.

”Forskarna kommer nu att utföra experiment på levande grisar. Men Joan Nichols vid UTMB är optimistisk och hoppas att konstgjorda lungor kan börja användas inom sjukvården om ett tiotal år.”