En ergonomisk och jämställd arbetsplats

Hur ser man som arbetsgivare över sin arbetsplats och försöker skapa en så trivsam plats som möjligt för de som jobbar där?

 

Hur får du till en riktigt bra arbetsplats för dina anställda medarbetare egentligen? Det finns många faktorer som spelar in när det kommer till den sunda, trivsamma och roliga arbetsplatsen. Ett steg på vägen är att skapa en ergonomisk arbetsplats, med höj och sänkbart skrivbord för den som vill, ståmattor och möjligheten att jobba i olika arbetsställningar för att undvika förslitningar, musarm och andra skador på kroppen. Andra sätt är att se över arbetsbelastningen och inte minst arbeta för en sund kultur där ingen blir kränkt över opassande eller stötande jargong och språkbruk.

Jämställdhet – viktigt för ett företags kultur och stämning

 

En som leder en arbetsplats som röstats fram som riktigt bra av sina medarbetare är en person som blir intervjuad i Veckans Affärer. Han menar att byggstenarna i bolagets arbetskultur och företagets framgång är:

 

  • Rättvisa och jämställdhet
  • Nöjda medarbetare
  • Respekt och transparens
  • Stolthet och konfliktfrihet

 

Tydligen är företaget så konfliktlöst att även Elaine Eksvärd skrivit imponerande blogginlägg om medarbetarnas trivsel. I ledningsgruppen är den 50/50 män och kvinnor, bolaget erbjuder även ett generöst tillägg till föräldrapenningen för att alla ska ta ut sin föräldraledighet – oavsett kön. Det har gjort så att män och kvinnor på bolaget tar ut lika stor föräldraledighet. Det visar sig att alla mår bättre av ett jämställt fokus på arbetsplatsen, och ett jämställt samhälle i stort. Något som vd:n i intervjun är noga med att markera. Mer om detta i den länkade artikeln ovan.

 

Bara för att ställa allt detta i kontrast – fler kvinnor blir sjuka av sina arbeten än män. Fler män dör på sitt arbete än kvinnor. Det säger ganska mycket om hur arbetslivet och de ”manliga” och ”kvinnliga” sektorerna ser ut. Det gäller alltså att som arbetsgivare inte bara arbeta med att skapa en trygg, trivsam och ergonomisk arbetsplats. Det gäller även att fokusera på att jämna ut det ojämställda och skapa mer blandade arbetsplatser där ingen skadas, blir sjuk eller avlider. Mer om hur du skapar en mer jämställd arbetsplats här och här.