Artiklar om "Forskning"

Det visste du inte om kaffe

Det finns många bra anledningar till att dricka kaffe, speciellt på jobbet eftersom det gör oss piggare och mer alerta. Men det finns nog en hel del saker du inte visste om detta svarta guld, här är exempel på några av dessa saker. Det är få saker som är trevligare än att dricka gott kaffe på jobbet, det håller nog de flesta kaffedrickare med om. Men det finns nog en hel del saker du inte […]

Vad är nyttigast, kaffe eller te?

Världen är definitivt uppdelad i två typer av människor: de som älskar kaffe och de som älskar te. Vi är nog många som vill ha svaret once and for all: vad är nyttigast, te eller kaffe? Vi har granskat några forskningsrapporter och vi har nu det slutgiltiga svaret. Läs texten och häpnas. Är du en te-älskare eller är du en kaffe-entusiast? Kollar man på det stora hela dricker svenskarna mer kaffe än te. Man kan […]

Stjärnfall och Jupiters månar

Forskning är så himla spännande, helt enkelt för att det kan säga oss något om saker vi knappt trodde var möjligt – och det går hela tiden framåt utan att stanna ens en sekund. Just nu är rymden otroligt intressant, inte minst uppe i Kiruna. Jakten på liv i rymden fortsätter oförtröttligt. Mars och en av månarna tillhörande Jupiter räknas till de mest intressanta kandidaterna när det kommer till livstecken i vårt solsystem – förutom […]

Barnuppfostran och juridik

I dag skriver vi om hur lagändringar som snart är i laga kraft, varav vissa handlar om rätten i att ensamstående kvinnor ska få hjälp med assisterad befruktning. Vi skriver även om barnuppfostran, ett ämne som ofta blir debatterat och som det råder åsiktsskillnader kring. Juridiken kring barn och familj är omfattande och ibland ganska rigid, men med särskilda regellättnader kan det nu bli enklare för ensamstående kvinnor att faktiskt, på plats hemma i Sverige, […]

Barnen först – alltid

Skäll inte på ditt barn – det är ineffektivt, rapporterar pykologen Bo Hejlskov Elvén och menar på att man som förälder och lärare alltid måste utgå från barnets förmåga att förstå, snarare än att visa vem det är som bestämmer. Det är i en artikel från Dagens Nyheter som ämnet tas upp, varpå man skriver om boken “Barn som bråkar, att hantera känslostarka barn i vardagen“. I boken skriver man om hur barnet lätt kan […]

Goda förutsättningar för forskning

Att vara forskare är ett yrke som många drömmer om att en gång ha, och dem som kan kalla sig för det kan minst sagt skratta sig lyckliga. För finns det egentligen något coolare än att forska på saker, och komma fram till riktigt bra och smarta lösningar? Antagligen inte! Men för att lyckas med sitt forskande måste man ha bra förutsättningar. Att kunna titulera sig som forskare i sin jobbtitel är något otroligt häftigt, […]

Forskning viktigt för utveckling

Att forskning på alla områden behövs är nog ingen nyhet för någon. Det är däremot svårt att veta exakt vilka områden som är viktigast att forska inom. Med tusentals av forskningsområden så är just sjukvården helt beroende av att forskning görs för att hitta nya behandlingsmetoder och knäcka svåra sjukdomsfall, samt hitta genetiska länkar som kan förklara mycket. Forskning utförs även inom mindre akuta områden och kan även det bidra till nya sätt att se […]

Hantera din research

Att forskning både är spännande och nödvändig är vi nog överens om, de flesta av oss. Det finns en aspekt av forskningen som är nödvändig för att vi ska få ett bättre liv, däribland finns till exempel forskning om hur man botar sjukdomar, hur man kan bättra på klimatet och hur vi kan rädda utrotningshotade arter. Den här forskningen är viktig och beundransvärd, och det är viktigt för oss att den finns. Sedan finns det […]

CRO och läkemedel

Forskning ser ut på många olika sätt och bedrivs på många platser i samhället. Viss forskning sker på universitet och högskolor, och annan på sjukhus och av fristående organisationer. En contract research organization (CRO) är en organisation som tillhandahåller stöd till farmeceutisk, bioteknisk och medicinskteknisk industri genom forskningstjänster på kontraktsbasis. En CRO kan tillhandahålla tjänster som biofarmeceutisk utveckling, biologisk bedömningsutveckling, preklinisk forskning, klinisk forskning och kliniska prövningar. Preclinical CRO är alltså preklinisk forskning som bedrivs […]

Forskare på konferens

En del i att hålla på med forskning innebär att man måste kunna dela sina fynd med andra likasinnade forskare. Bland annat har man årliga konferenser som tillåter forskare att uppdatera och informera sina kollegor om hur forskningsprocessen gått till och framförallt vilket resultat som funnits. Varje år hålls en konferens anordnad av AAAS som står för American Association for Science och där presenterar varje år ett flertal forskare sina fynd och får dessutom chansen […]