Barnuppfostran och juridik

I dag skriver vi om hur lagändringar som snart är i laga kraft, varav vissa handlar om rätten i att ensamstående kvinnor ska få hjälp med assisterad befruktning. Vi skriver även om barnuppfostran, ett ämne som ofta blir debatterat och som det råder åsiktsskillnader kring.

barn leksakståg pappaJuridiken kring barn och familj är omfattande och ibland ganska rigid, men med särskilda regellättnader kan det nu bli enklare för ensamstående kvinnor att faktiskt, på plats hemma i Sverige, bli gravida med hjälp av assisterad befruktning på reproduktionsmedicinska centrum runt om i landet. I en artikel i Expressen kan vi läsa att spermadonatorer dock måste samtycka till att donationen går till just ensamstående. Vill man veta mer om familjerätt kan man läsa på här: https://www.familjensjurist.se/fragor-och-svar/tingsratten

Forskning kring barnuppfostran

Vidare till lite forskning i ämnet kring just barn och närmare bestämt barnuppfostran. I en artikel som vi hittar i Svenska Dagbladet kan vi läsa hur psykologiforskare bland annat uttrycker att barnuppfostran ständigt är en pågående aktiv förhandling mellan föräldrarna. En annan sak som kommer fram i artikeln är att det är okej att inte vara överens om barnen hela tiden. Några tips som vi får om hur man kan tänka när det kommer till frågan om barnuppfostran listar vi här nedan:

  • Mycket av våra reaktioner kommer från vår egen uppfostran, det är viktigt att ta reda på om åsikten är ett medvetet val eller en reflexmässig ­reaktion.
  • Lyssna på barnen, de kan komma med kreativa lösningar.
  • Om föräldrarnas relation är laddad och deras olika budskap är en del av en maktkamp blir det så klart svårt för barnet som tvingas brottas med dubbla lojaliteter.
  • Om föräldrarna däremot respekterar varandra far barnet inte illa av att de tycker olika. Då lär det sig istället att man får lov att ha egna värderingar

I en annan tidning, Helsingborgs Dagblad, läser vi vidare hur en krönika om hur en pappa följde med sin dotter till skolan en dag och hur han där uppfattade barnen som ouppfostrade. Han menade att det är ett misslyckande som ligger hos berörda föräldrar, som brister i sin fostran. Vidare skriver han hur detta också gör så att lärare och skolan inte kan fungera så som de är menade att fungera, de kan helt enkelt inte göra sitt jobb. Krönikan blev den mest klickade på tidningen, och delad på sociala medier hela 145 000 gånger.