Barnen först – alltid

52566-two-generationsSkäll inte på ditt barn – det är ineffektivt, rapporterar pykologen Bo Hejlskov Elvén och menar på att man som förälder och lärare alltid måste utgå från barnets förmåga att förstå, snarare än att visa vem det är som bestämmer.

Det är i en artikel från Dagens Nyheter som ämnet tas upp, varpå man skriver om boken “Barn som bråkar, att hantera känslostarka barn i vardagen“. I boken skriver man om hur barnet lätt kan känna sig utsatt när den blir skällt på, vilket inte lär barnet varför det är fel utan endast skrämmer upp barnet. Enligt forskning ska man även ha sett att om det barn som tar en kaka och med det får en utskällning inte slutar ta kakor, utan endast blir bättre på att dölja sin stöld.

Barnuppfostran är ingenting som alltid är enkelt och som förälder gäller det att vara öppen och ta in ny forskning. Tänk att vi för inte så längesen agade barn, någonting som idag polisanmäls och är helt utdömt av samhället som uppfostringsmetod. Kanske kommer man att se på skäll någorlunda lika i framtiden?

Barnet vid skilsmässa

Många är medvetna om att barn inte lyssnar på vad föräldrar säger, utan de gör som barnen gör. Även där är konfliktfrågan en viktig del att ha i åtanke. Ett exempel är om föräldrarna väljer att separera, och det uppstår en tvist. Då måste man som förälder försöka undvika att barnet upptäcker konflikten, annars kommer han eller hon även söka sig till en konflikt. Bäst kan vara att ta hjälp av en jurist, för att det ska gå så smärtsamt som möjligt. Lär dig mer om hur sådana frågor här: https://www.familjensjurist.se/fragor-och-svar/tingsratten. Om man inte har bra koll på frågor som dessa och hanterar skilsmässan dåligt kan det få stora konsekvenser för barnet. I en artikel om ämnet står det:

Hur påverkar en skilsmässa barnen? Det finns ett svar på den frågan: det är inte trevligt. Föräldrarnas skilsmässa leder ofta till problem i barnens relationer i framtiden. Enligt statistiken ökar sannolikheten för att ett skilsmässobarn också själv skiljer sig i vuxen ålder.